Paghahambing ng Mga Presyo ng Hotel

Mga Tuntunin sa Paggamit


Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito na itinakda ng mga tuntunin kung saan ang HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (kami, namin oaming) ay nagbibigay ng access sa Website at sa Impormasyon.

1. Mga Kahulugan

Sa Mga Tuntunin sa Paggamit na ito:

Information ay nangangahulugan na ang lahat ng impormasyon na makukuha sa Website kasama na ang:

 1. mga availability ng kuwarto ng hotel;
 2. mga presyo ng kuwarto ng hotel;
 3. mga paglalarawan at litrato ng hotel;
 4. amenities ng hotel;
 5. mga review ng kustomer; at
 6. editoryal na komentaryo;

Ang Pinapahintulutang Layunin ay nangangahulugan na ang layunin ng pagkukumpara ng mga presyo para sa accommodation at serbisyo bilang koneksyon sa pag-aayos sa mga booking at/o biyahe, pero hindi kasama ang anumang muling paglalathala o muling pagbibigay ng Impormasyon o ng anumang bahagi ng Impormasyon sa mga consumer sa pamamagitan ng anumang elektronikong paraan;

Ang Inihahandog ng Ikatlong Partido ay nangangahulugan na ang mga kalakal at serbisyo na inihahandog para mabenta ng ikatlong partido;

Ang Website ay nangangahulugan na ang website ay matatagpuan sa hotelscombined.com.ph.


2. Pag-access

Sa pamamagitan ng pag-access sa Website, ikaw ay:

 1. sumasang-ayon na sumailalim sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito; at
 2. tiyakin na ikaw ay may edad na 18 taong gulang.

3. Mga Ipinagbabawal na Aktibidad

Hindi ka dapat:

 1. muling paglikha sa anyong materyal, paglathala, pagtatanghal sa publiko, pakikipag-ugnayan sa publika, o paggawa ng pagpapaliwanag ng Impormasyon o anumang bahagi ng Impormasyon maliban doon sa Pinapahintulutang Layunin;
 2. pag-aacess o pagbabantay sa Impormasyon o sa anumang bahagi ng Impormasyon gamit ang anumang robot, spider, scraper o iba pang awtomatikong paraan nang walang paunang nakasulat na pahintulot;
 3. paglabag sa mga limitasyon sa anumang robot exclusion na header sa Website o sumisikot-sikot o nandadaya sa anumang iba pang pamamaraan na ginamit upang maiwasan o limitahan ang access sa Website;
 4. magsagawa ng aksyon na nagsasamantala, o maaaring magsamantala sa isang di makatuwiran o di wastong malaking dalahin sa aming imprastraktura;
 5. pagtatangka na baguhin, isaling-wika, i-angkop, i-edit, ipaghiwa-hiwalay, tanggal-tanggalin, o i-reverse engineer ang anumang software program na gamit namin bilang koneksyon sa Website.

4. Bayad-pinsala

Kami ay pinawawalan mo ng pananagutan ng pagbabayad-pinsala mula at laban sa lahat ng mga gastusin, paghahabol, kahilingan, pananagutan, singilin, pinsala at kawalan na sanhi ng iyong paggamit sa Impormasyon o anumang bahagi ng Impormasyon para sa anumang layunin maliban doon sa Pinahihintulutang Layunin.


5. Pagpapatotoo sa Impormasyon at pagpapalagay sa posibleng panganib

5.1 Pagpapatotoo sa Impormasyon

Kailangan mong patotohanan ang pagiging wasto ng Impormasyon bago tanggapin o gamitin ang anumang Iniaalok ng Ikatlong Partido.

5.2 Pagtanggap sa panganib

Ikaw ay tumatanggap sa lahat ng panganib na may koneksyon sa iyong:

 1. paggamit ng Website at ng Impormasyon; at
 2. pagtanggap at paggamit sa anumang Inihahandog ng Ikatlong Partido

6. Walang katiyakan

Hindi kami nagbibigay ng garantiya:

 1. ang pagkawasto, kalidad, pagiging kumpleto, o pagkamaaasahan ng Website, ng Impormasyon at ng anumang Inihahandog ng Ikatlong Partido;
 2. na ang Website at ang Impormasyon ay walang kamalian, walang virus, hindi nagagambala o malaya mula sa di awtorisadong paggamit o mga hacker.

7. Pananagutan

7.1 Limitasyon

Sa saklaw na ipinahayag sa mga tuntunin sa ilalim ng Trade Practices Act 1974 (Cth) na gagamitin sa mga serbisyong aming inilaan, ang aming pananagutan para sa anumang hindi pagtupad sa mga tuntunin na iyon ay limitado sa pagkakaloob ng mga serbisyo muli o pagbabayad sa gastusin ng pagkakaloob muli ng mga serbisyo.

7.2 Hindi Kasali

Maliban doon sa mga tuntunin na hindi maaaring hindi isama ayon sa batas, ang lahat ng mga tuntunin maliban doon sa malinaw na nilalaman ng mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay hindi kabilang.

7.3 Sakop na pananagutan

Sumasailalim sa sugnay 7.1 sa itaas, ang aming pinakamataas na pinagsamang pananagutan sa iyo ay limitado sa total na $AU100.

7.4 Hindi kasama sa pananagutan

Sa anumang pagkakataon, wala kaming pananagutan (nasa kontrata man, sibil na salarin o iba pang bagay) para sa anumang konsekuwensya, natatangi, aksidente o di direkta na kawalan o pinsala kasama na ang kawalan ng kita na maaaring sanhi ng mga Tuntunin sa Paggamit na ito


8. Pangkalahatan

8.1 Pag-uunawa sa Kabuuan

Ang Mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay naglalaman ng kabuuang pag-unawa sa pagitan ng mga partido at pumapalit sa anumang paunang komunikasyon sa pagitan ng mga partido.

8.2 Pagbabago at pagkakaiba-iba

Maaari naming baguhin o ibahin ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito kahit kailan nang walang abiso sa iyo.

8.3 Ipinapatupad na batas at hurisdiksyon

Ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pinamamahalaan at kailangang mabuo alinsunod sa mga batas na ipinapatupad sa New South Wales. Kailangan mong sumailalim sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte ng nasabing Estado at ng Commonwealth ng Australia bilang paggalang sa lahat ng mga bagay-bagay na mula sa o may kaugnayan sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

Maghanap ng Mga Hotel

Kwarto 1:

2 Mga Matatanda baguhin ang configuration

Nakakahanap kami ng mas maraming hotel

Ikumpara ang lahat ng mga nangungunang travel site sa isang simpleng paghahanap at matagpuan kung ano mismo ang iyong hinahanap. Napakadali lang.

Garantisado ang aming pinakamagandang presyo

Walang singil sa pag-book, walang mark-up. Iyan ang aming pangako sa iyo.

Gustung-gusto kami ng mga biyahero

Higit sa 400 milyong biyahero ang nagtiwala sa amin na makahanap ng pinakamagandang deal sa kanilang mga hotel sa nakaraang taon.

© 2020