Paghahambing ng Mga Presyo ng Hotel

Patakaran sa Pagiging Pribado

Ang English na bersyon lang ng patakaran sa privacy ang legally binding. Nagbibigay ng mga pagsasalin para lang sa kaginhawahan ng user. Kung sakaling may pagkakaiba sa pagsasalin at sa English master, susundin ang English master.


Ang Aming Commitment Sa Privacy

Mahalaga ang iyong privacy at nakatuon kaming protektahan ang personal na impormasyong aming hiningi sa iyo.

Ipinapaliwanag ng patakarang ito kung paano namin gagamitin at pangangalagaan ang personal na impormasyong aming kinukuha at ibinabahagi. Layunin nito ang transparency at tulong sa iyo upang mayroon kang ganap na tiwala sa integridad ng iyong browsing experience.


Anong Uri Ng Impormasyon Ang Aming Kinukuha

Personal Na Data Na Iyong Ibinibigay Sa Amin

Kumukuha at gumagamit kami ng impormasyon na iyong ibinigay sa amin. Kapag nag-click ka para mag-book, hihilingin sa iyo (bilang isang minimum) ang iyong pangalan at email address. Depende sa iyong booking, maaari rin naming hilingin ang iyong home address, numero ng telepono, impormasyon sa pagbabayad, petsa ng kapanganakan, ang mga pangalan ng sinumang bisitang isasama mo, at anumang mga kagustuhan (tulad ng mga gustong pagkain at anumang mobility restrictions).

Mayroon ding iba pang mga halimbawa kung saan ka magbibigay ng impormasyon sa amin. Halimbawa:-

 • Pakikipag-ugnayan sa aming customer service team.
 • Pagbubukas ng isang account ng miyembro, na nagbibigay-daan sa iyong ma-access ang mga eksklusibong rate sa miyembro, ma-save ang iyong mga personal na setting, mga paghahanap, mga wish-list, at mapamahalaan ang iyong mga subscription sa email.
 • Pakikilahok sa mga referral program o iba pang mga marketing campaign, ay malamang na hihiling sa iyong magbigay sa amin ng personal na data.

Impormasyon Tungkol Sa Iba

Kung gumagawa ka ng booking para sa iba sa site na ito, maaari mong ibigay ang personal na impormasyon ng taong iyon. Gayunpaman, responsibilidad mong tiyakin na alam ng tao o mga tao na ibinigay mo ang kanilang personal na data, at naiintindihan at tinatanggap kung paano namin ginagamit ang kanilang impormasyon (kung paano inilarawan sa pahayag sa privacy na ito)

Awtomatik na Pagkuha ng Iba Pang Impormasyon

Awtomatiko kaming kumukuha ng ilang impormasyon mula sa iyong computer o Device kapag bumibisita ka sa aming mga website o apps. Nangyayari ito kahit na hindi ka gumagawa ng booking. Kalakip dito ang iyong IP address, ang petsa at oras kung kailan mo inaccess ang aming mga serbisyo, ang hardware, software, o internet browser na ginagamit mo at impormasyon tungkol sa operating system ng iyong computer, at mga setting ng locale\wika. Kumukuha rin kami ng impormasyon tungkol sa mga click at kung aling mga page ang ipinakita sa iyo. Kapag gumagawa ka ng booking, irerehistro ng aming system kung aling paraan at kung saang website ka gumawa ng iyong booking.

Para sa mga mobile device user, kumukuha rin kami ng data na kumikilala sa iyong mobile device, mga setting na partikular sa device at mga katangian, pagganap ng application at iba pang aktibidad ng system.

Impormasyon Mula Sa Iba Pang Pinagkukunan

Maaari rin kaming makatanggap ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa iba pang mga pagkukunan. Kabilang dito ang mga business partner, tulad ng mga affiliate partner, at iba pang mga independent third party, at anumang makukuha namin sa kanila ay maaaring isama sa impormasyong ibinigay mo. Kapag ginagamit mo ang ilan sa mga ito, ibinibigay mo ang mga detalye ng booking sa aming business partner, na siya ring magbibigay ng iyong mga detalye sa amin.

Ang mga hotel at ang kanilang mga itinalagang third-party ay maaaring magbahagi rin ng impormasyon tungkol sa iyo sa amin. Maaaring mangyari ito kung mayroon kang mga katanungan sa suporta tungkol sa iyong nakabinbing booking, o kapag magkakaroon ng mga pag-dispute tungkol sa iyong booking.

Impormasyon sa Pagbabayad

Kung gagawa ka ng travel booking nang direkta sa hotel, na pinapatakbo ng booking engine Revato, kukuha kami ng impormasyon sa pagbabayad mula sa iyo, kabilang ang numero ng iyong credit card, pangalan ng cardholder, petsa ng pag-expire, authentication code, at billing address. Secure naming itatago (sa isang sertipikadong PCI-DSS environment) at ita-transmit ang impormasyong ito sa supplier ng travel booking upang makumpleto ang tansaksyon. Pakitandaan na ang supplier ang nagpoproseso ng iyong pagbabayad, hindi kami. Sumasang-ayon kang suriin at ma-bind sa mga patakaran at mga pamamaraan ng supplier bago gumawa ng booking sa pamamagitan ng site na ito.

Impormasyon Sa Lokasyon At Iba Pang Impormasyon Mula Sa Mga Device

Maaari kaming kumuha ng impormasyon tungkol sa iyong lokasyon kung inatasan mo ang iyong Device na magpadala ng naturang impormasyon sa application sa pamamagitan ng mga setting sa privacy sa Device na iyon. Kapag gagamit ka ng App sa isang Device, kukunin at gagamitin namin ang impormasyon tungkol sa iyo, kabilang ang impormasyon sa lokasyon, sa pangkalahatang magkatulad na pamamaraan at para sa katulad na mga layunin kung gagamitin mo ang site na ito.

Maaari mong baguhin ang mga setting ng privacy ng iyong Device upang i-off ang functionality na makapagbahagi ng impormasyon sa lokasyon. Pakitandaan na ang pag-off sa pagbabahagi ng lokasyon ay maaaring makaapekto sa ilang mga feature ng aming App.


Paano Namin Ginagamit ang Iyong Impormasyon

Pangkalahatang Layunin At Legal na Basis

Gagamitin namin ang impormasyong kinukuha namin tungkol sa iyo para sa mga sumusunod na pangkalahatang layunin:

 • Para sa pagpaparehistro at upang pamahalaan ang iyong account;
 • Upang makipag-uganyan sa iyo sa pangkalahatan, kabilang ang upang magbigay ng impormasyon tungkol sa amin;
 • Upang mapadali ang iyong booking ng mga reservation ng hotel;
 • Upang tumugon sa iyong mga tanong at komento;
 • Upang masukat ang interes at mapabuti ang aming mga produkto, mga serbisyo, at ang Website na ito;
 • Upang makisali sa direct marketing o abisuhan ka tungkol sa mga special offer at produkto o mga serbisyong available mula sa amin o sa aming mga partner na maaaring interesado ka alinsunod sa iyong marking preference;
 • Upang ma-customize ang iyong experience sa amin, kabilang ang pag-customize ng mga ad na ipinapakita sa iyo sa iba pang mga website;
 • Upang manghingi ng impormasyon mula sa iyo, kabilang ang sa mga survey;
 • Upang malutas ang mga pag-dispute o ma-troubleshoot ang mga problema;
 • Upang pigilan ang mga posibleng ipinagbabawal o ilegal na aktibidad;
 • Upang maipatupad ang aming Mga tuntunin sa paggamit; at
 • Tulad ng kung ano ang inilarawan sa iyo sa panahon ng pagkolekta

Upang gamitin ang iyong personal na data tulad ng inilarawan sa itaas, nagtitiwala kami sa mga sumusunod na legal na batayan

 • Ang gawa ng isang kontrata: ang paggamit ng iyong impormasyon ay maaaring kailanganin upang isagawa ang kontrata na iyong sinimulan sa amin. Halimbawa, kung gumagamit ka ng aming mga serbisyo upang gumawa ng online booking, gagamitin namin ang iyong impormasyon upang tuparin ang aming obligasyon na makumpleto at mapamahalaan ang iyong booking.
 • Mga legitimate interest: maaari naming gamitin ang iyong impormasyon para sa aming mga legitimate interest, tulad ng mabigyan ka ng pinakaangkop na content ng website, mga email at mga newsletter, upang mas mapabuti pa at ma-promote ang aming mga produkto at serbisyo at ang content ng aming website, at para sa mga layuning administratibo, pagpipigil ng fraud, at legal kabilang ang mga pag-dispute sa pagitan ng aming mga commercial partner.

Ibahagi Ang Iyong Data Sa Isang Third Party

Maaaring ibahagi namin ang iyong impormasyon sa mga sumusunod na entity:

 • Mga supplier, kabilang ngunit hindi limitado sa mga hotel o iba pang mga third-party agent kung saan mo ginagawa ang iyong booking. Sa buong site na ito at sa mga affiliated site, ang lahat ng produkto at serbisyong ibinibigay ng mga third-party supplier ay inilarawan bilang ganito. Ang impormasyong ibinabahagi namin sa mga supplier upang mapadali ang booking ay gagamitin alinsunod sa naaangkop na mga patakaran sa privacy ng suppliers, maliban sa impormasyon sa pagbabayad. Ibinabahagi namin ang impormasyon sa pagbabayad kung kinakailangan lang para sa sa travel booking na ginagawa sa pamamagitan ng o sa site na ito, at pinaghihigpitan namin ang paggamit ng mga supplier sa impormasyon sa pagbabayad para sa mga layuning ito.
 • Kailangan mong suriin ang mga patakaran sa privacy, mga tuntunin sa paggamit, at iba pang mga patakaran ng anumang travel supplier kung kanino ka maaaring makabili ng mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng site na ito. Pakitandaan na ang mga supplier na ito ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo bilang kinakailangan upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyo o sa iyong mga planong pagbiyahe, upang mapadali ang iyong travel booking, o para sa iba pang mga layunin na katugon sa mga gawaing inilarawan sa kanilang mga patakaran sa privacy at mga tuntunin sa paggamit.
 • Mga third-party vendor na nagbibigay ng mga serbisyo o mga function sa ngalan namin, kabilang ang mga business analytic, pagpoproseso ng pagbabayad, customer service, marketing, public relations, distribution ng mga survey, at pagpipigil ng fraud. Maaaring io-authorize din namin ang mga third-party vendor na kumuha ng impormasyon sa ngalan namin, kabilang ang, halimbawa, bilang kinakailangan para makapag-operate ng mga feature sa aming Website o upang makapag-facilitate ng paghahatid ng online advertising na angkop sa iyong mga interes. Makaka-access ang mga third-party vendor sa at maaaring kumuha ng impormasyon kung kinakailangan lang para isagawa ang kanilang mga function.
 • Mga business partner kung kanino namin maaaring ialok ang mga kaugnay na produkto o serbisyo. Malalaman mo kung ang isang third party ay napabilang sa produkto o serbisyong iyong hiniling dahil ang kanilang pangalan ay lilitaw kasama ng alinman sa amin o nang hiwalay. Kung pipiliin mong i-access ang mga opsyonal na serbisyong ito, maaari kaming magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyo, kabilang ang iyong personal na impormasyon, sa mga partner na iyon. Pakitandaan na hindi namin kinokontrol ang mga kagawian sa privacy ng mga third-party business partner na ito at maaari silang magsagawa ng direct marketing sa iyo.
 • Mga Affiliated Website: Kung nire-refer ka sa Website na ito mula sa ibang website, maaaring ibahagi namin ang iyong impormasyon sa pagpaparehistro, tulad ng iyong pangalan, email address tungkol sa iyo sa referring website na iyan. Hindi kami naglagay ng mga limitasyon sa paggamit ng personal na impormasyon ng mga referring website at hinihikayat namin kayong suriin ang mga patakaran sa privacy ng anumang website na nagre-refer sa iyo sa site na ito.
 • Iyong local office: Upang suportahan ang paggamit sa aming mga serbisyo, maaaring ibahagi ang iyong mga detalye sa mga subsidiary at kaugnay na entity ng corporate group na kumikilos bilang service providers para sa amin, kabilang ang kaugnay sa mga serbisyo ng customer support

Maaari rin naming ibahagi ang iyong impormasyon kung naniniwala kami, sa aming tanging pagpapasya, na ang naturang pagbubunyag ay kinakailangan:

 • upang sumunod sa mga lehitimo at enforceable na subpoena, mga order ng korte, o iba pang legal na proseso; upang maitatag o magamit ang aming mga legal na karapatan; upang maipagtanggol laban sa legal na mga paghahabol; o kung hindi kaya ay kinakailangan ng batas. Sa ganitong mga kaso, may karapatan kaming magpahayag o mag-urong ng anumang legal na pagtutol o karapatan na available sa amin;
 • upang imbestigahan, pigilan, o gumawa ng aksyon sa mga ilegal o pinaghihinalaang ilegal na aktibidad; upang protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng kumpanyang ito at aming subsidiary, aming mga customer, o iba pa; at na may kaugnayan sa aming Mga Tuntunin sa Paggamit at sa iba pang mga kasunduan; o
 • na may kaugnayan sa isang corporate transaction, tulad ng divestiture, merger, consolidation, o asset sale, o sa bihirang sitwasyon tulad ng bankruptcy.

Bukod pa sa itinakda sa itaas, aabisuhan ka kung ibabahagi ang personal na impormasyon tungkol sa iyo sa mga third party, at magkakaroon ka ng pagkakataong pumiling huwag naming ibahagi ang naturang impormasyon.


Proteksyon Ng Iyong Impormasyon

Gaano Katagal Namin Hahawakan Ang Iyong Impormasyon

Maaaring itago namin ang tiyak na impormasyong nauugnay sa iyong account sa aming mga archive, kabilang ang para sa analytical purposes at pati na rin ang para sa recordkeeping integrity. Ang mga panahon kung kailan namin itatago ang iyong impormasyon ay depende sa layunin kung para saan namin kinukuha ito at ginagamit ito.

Hindi namin hahawakan ang iyong personal na impormasyon nang mas matagal kaysa kinakailangan para sa aming business purposes o para sa mga legal na kinakailangan. Maaari naming hawakan ang ilang impormasyon hanggang sa panahon na tinatapos mo na ang iyong kontrata sa amin o humiling na burahin ang impormasyon, kung mahalaga ito para matugunan ang aming mga legal na obligasyon o para magamit, maipagtanggol o mapatibay ang mga legal na karapatan.

Paano Mo Ma-control Ang Impormasyong Iyong Ibinigay Sa Amin

Ang iyong mga karapatan at mga kagustuhan na may kinalaman sa pagkuha at paggamit ng iyong impormasyon:

 • Maaari mong piliing huwag magbigay ng iyong personal na impormasyon sa amin, bagaman maaaring kailanganin ito para makagamit ng mga partikular na feature na inaalok sa site na ito.
 • May karapatan kang tanungin kami kung anong personal na impormasyon ang aming hinahawakan tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pag-click dito.
 • Tinatanggap namin ang mga update sa iyong personal na impormasyon upang maaangkop ito sa nilalayong paggamit nito, tumpak, at kumpleto. Maaari mong suriin, dagdagan o i-update ang impormasyong ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng pagbisita sa iyong page ng Profile sa aming Website. Available lang ang feature na ito kung nakagawa ka ng isang account.
 • Maaari ka ring magdagdag o mag-update ng impormasyon at isara ang iyong account tulad ng inilarawan sa itaas. Kung nagpasya kang isara ang iyong account, aming i-deactivate ang iyong account at alisin ang iyong impormasyon sa profile.
 • Maaari mong burahin ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pag-click dito.
 • Magpapadala kami sa iyo ng email upang kumpirmahin ang iyong hiling. Pakitandaan na pagkatapos mong burahin ang iyong impormasyon, hindi ka na makakapag-sign in o makaka-access sa anumang personal na impormasyon mo. Gayunpaman, maaari kang magbukas ng bagong account anumang oras.
 • Kapag nagpaparehistro ka bilang isang miyembro ng site na ito, magkakaroon ka ng oportunidad na mabigyan kami ng iyong mga kagustuhan sa marketing, at mabibigyan ka ng opsyon kung gusto mo mang makatanggap ng email marketing messages mula sa amin. Bilang isang nakarehistrong miyembro, maaari mong baguhin ang iyong mga kagustuhan anumang oras sa pamamagitan ng Mga Setting ng Email ng iyong page ng Profile.
 • Nakarehistro man bilang isang miyembro o hindi, bibigyan ka rin ng pagkakataong mag-unsubscribe sa mga promotional message sa anumang mga ganitong email na aming ipinapadala.

Pakitandaan na maaaring magpadala kami sa iyo ng iba pang mga komunikasyon, kabilang ang mga anunsyo sa serbisyo, at mga mensaheng administratibo na may kaugnayan sa iyong account.

Paano Namin Pinangangalagaan Ang Iyong Impormasyon

May sinusunod kaming mga makatwirang pamamaraan upang mapigilan ang mga hindi authorize na access sa, at ang maling paggamit ng, personal na data.

Gumagamit kami ng angkop na teknolohiya at mga pamamaraan sa pag-audit upang protektahan at pangangalagaan ang personal na data na iyong ibinigay sa amin. Habang walang website na makakagarantiya ng seguridad, nakakapagpatupad at nakakapagpanatili kami ng angkop na pisikal, administratibo, teknikal, at pang-organisasyon na mga panukala upang protektahan ang personal na impormasyong iyong ibinigay sa amin laban sa mga hindi authorize o labag sa batas na pag-access, panghihimasok, pagbabago, paggamit o pagbubunyag, at laban sa hindi sinasadyang pagkawala, pinsala, pag-iiba o pagkasira.

Tanging ang mga authorized personnel lang ang pinapayagang maka-access sa personal na data sa panahon ng kanilang pagtrabaho, at maaari lang nilang gawin ito para sa mga pinapayagang business function. Bukod dito, gumagamit kami ng encryption kapag nagta-transmit ng iyong personal na impormasyon sa pagitan ng iyong system at ng amin, at sa pagitan ng aming system at ng mga party kung kanino namin ibinabahagi ang sensitibong impormasyon, at gumagamit kami ng mga firewall at mga intrusion detection system upang matulungang mapigilan ang mga hindi authorized na tao na maka-access sa iyong impormasyon.

Impormasyon Ng Mga Bata

Hindi maaaring gumamit ng Mga Serbisyong ito ang mga batang wala pang 18 taong gulang. Hindi kami kusang kumukuha ng Personal na Impormasyon mula sa mga batang wala pang 18 taong gulang, at aming ide-delete ang anumang aming nalalamang aming nakuha o natanggap na hindi ibinigay ng, o na may ipinahayag na pahintulot sa ngalan ng, magulang o legal na guardian ng bata.


External Link

Maaaring kasama sa Website na ito ang mga link sa mga third party website. Kung ina-access mo ang iba pang mga website mula sa mga link na ibinigay sa aming Website, ang operators sa mga website na iyon ay maaaring kumuha ng impormasyon mula sa iyo na gagamitin nila alinsunod sa kanilang patakaran sa privacy, na maaaring iba kaysa sa Patakaran sa Privacy na ito. Pinapayuhan kang tingnang mabuti ang mga pahayag sa privacy na naka-post sa mga iba pang website na iyon upang maintindihan ang kanilang mga pamamaraan sa pagkuha, paggamit, at pagbunyag ng personal na impormasyon.


International Transfers

Obligado kaming ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga International transfer. Sa lahat ng oras ay tinitiyak naming magsagawa ng due-diligence sa aming mga professional sub-contractor, magpatupad ng tamang control sa impormasyon at audit, at protektahan ang iyong personal na data. Kung sabagay – sa aming reputasyon mo ibinigay ang iyong tiwala.

Ang iyong impormasyon ay itatabi at ipoproseso ng aming mga server na maaaring matagpuan sa labas ng bansa/rehiyon kung saan ka nakatira at sa labas ng anumang multinational union (kabilang ang European Economic area). Bukod dito, ang ilan sa mga third-party company, mga agent, at contractor na aming kinuha upang magsagawa ng mga serbisyo sa ngalan namin ay maaaring kailangang tumanggap at\o mag-transfer ng iyong personal na impormasyon, nang internasyonal, upang makapagbigay ng kanilang mga serbisyo.

Ilan sa mga territoryo ay maaaring walang batas sa privacy na kasing-komprehensibo ng nakalatag sa patakaran sa privacy na ito o sa nakalatag sa ilalim ng iyong bansang tinitirhan. Ang mga organisasyon na siyang binabahagian namin ng personal na impormasyon ay maaaring manirahan sa mga bansang walang parehong proteksyong ipapatupad sa ilalim ng iyong lokal na batas, at maaaring hindi ka makahanap ng bayad-pinsala sa alternatibong hurisdiksyon.

Aming pinapatunayan na ang lahat ng impormasyon sa pagbabayad ay PALAGING naka-store sa isang PCI-DSS compliant technology environment na external na ino-audit, at HINDI inire-release sa anumang iba pang party bukod sa accommodation operator kung kanino ka may kontrata.

Sa paggamit ng aming mga serbisyo at pagbibigay ng iyong personal na impormasyon sa amin, pinahihintulutan mo na ang iyong personal na impormasyon, kung nagbigay ka, ay ita-transfer sa labas ng iyong national o multinational domicile, alinsunod sa patakaran sa privacy na ito.


Additional Disclosures for California Consumers

These disclosures describe how we collect, use, process, and disclose personal information of California consumers and the rights you may have under California law. These disclosures are intended to supplement this Privacy Policy with information required by the California Consumer Privacy Act.

California law requires that we describe the personal information we collect about California consumers, including by identifying specific categories of information. As we describe in more detail in the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy, we have collected the following categories of personal information in the past 12 months:

 • Identifiers such as contact information, name, email, IP address, or payment information
 • Commercial information such as transaction history
 • Device, usage and internet or other electronic network activity information such as information about your device type, browser settings or interactions with our sites
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings such as when you contact our customer service team
 • Inferences about your preferences and interests from data we collect in order to provide and personalize our services and tailor the offers we and our partners provide to you

For information about the categories of sources from which we obtain personal information, or for additional details about the specific types of personal information we collect, please refer to the “What Kind of Information We Collect” section of the Privacy Policy. For information about our purpose(s) for collecting, or possibly sharing your personal information, please refer to the “How We Use Your Information” section of the Privacy Policy.

We may share your personal information with third parties as described in the “Share Your Data With a Third Party” section of the Privacy Policy. California law also requires that we provide you with information about certain disclosures of personal information to third parties, where the disclosure involves monetary or other consideration. California treats these disclosures as “sales” of information, even if no money changes hands. Some of the disclosures we make constitute “sales” under California law and involve the disclosure of the following types of personal information:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Inferences

We also disclose certain personal information for “business purposes,” such as disclosures to service providers who assist us with securing our Services or delivering marketing messages and advertisements. We disclose the following types of personal information for our business purposes:

 • Identifiers
 • Commercial information
 • Internet activity
 • Geolocation data, where legally permitted
 • Audio recordings
 • Inferences

California law grants certain rights to California consumers. These include the rights to:

 • Access specific pieces of personal information
 • Learn about how we process and share personal information
 • Request deletion of personal information
 • Opt out of “sales,” as that term is defined under California law
 • Not to be denied goods or services for exercising these rights

You may exercise your right to opt out of “sales” by clicking this link and following the instructions: Do Not Sell My Info. To exercise your other rights under California law, please contact us using our feedback form.

If you are an authorised agent wishing to exercise rights on behalf of a California consumer, please contact us using our feedback form along with a copy of the consumer’s written authorisation designating you as their agent.

Please note that we may need to verify your identity before completing your rights request.


Mga Pagbabago Sa Patakaran sa Privacy na Ito

Maaari naming palitan o baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito sa hinaharap. Aming itatala ang petsa kung kailan huling ginawa ang mga pagbabago sa Patakaran sa Privacy na ito sa ibabang bahagi ng page na ito, at anumang mga pagbabago ay magkakabisa sa ikatlong business day kung kailan nai-publish ang patakarang ito. Pinapayuhan ka naming tingnan ang Patakaran sa Privacy na ito upang suriin ang pinakabagong bersyon.


Paano Kami Makontak

Para sa pagsusuri sa data o sa mga request sa pagbura – mag-click dito.

Kung ang iyong isyu ay kumplikado, ang aming Data Protection Officer ay nakatuon sa pag-aasikaso sa anumang mga alalahaning mayroon ka tulad ng aming paghawak, paggamit, pagbubunyag o pamamahala ng iyong personal na impormasyon.

Maaari kang makipag-ugnayan sa aming Data Protection Officer gamit ang electronic device o sa pamamagitan ng koreo gamit ang mga detalye sa ibaba.

Electronically - click here

Sa Pamamagitan Ng Koreo:

(Para sa Mga Residente sa labas ng European Economic Area)

Data Protection Officer
c\o HotelsCombined Pty Ltd
Level 12, 64 York Street
Sydney NSW Australia 2000

(Para sa Mga Residente ng European Economic Area; aming EU representative)

Momondo A/S
Løvstræde
1DK-1152 Copenhagen K | Denmark

Gagawin namin ang mga makatarungang pagsisikap upang imbestigahan ang iyong pag-aalala, lutasin ang anumang mga problemang bunga ng aming pagkabigo sa pagsunod sa aming mga tungkulin sa privacy, at aming ipaalam sa iyo ang resulta sa lalong madaling panahon.


Legal Na Impormasyon

Sa patakarang ito, ang 'kami', 'amin' at 'aming' ay tumutukoy sa anumang website, o application (kabilang ang mobile) na pagmamay-ari o pinatatakbo ng HotelsCombined Pty Ltd (ABN 61 122 130 554), isang kumpanyang nakatala bilang isang korporasyon sa Australia, na kumikilos bilang Agent, o Principal, o sa ilalim ng Authority sa ngalan ng ibang party, anuman ang sitwasyon.

Huling na-update ang patakarang ito noong Oktubre 25, 2019

Maghanap ng Mga Hotel

Kwarto 1:

2 Mga Matatanda baguhin ang configuration

Nakakahanap kami ng mas maraming hotel

Ikumpara ang lahat ng mga nangungunang travel site sa isang simpleng paghahanap at matagpuan kung ano mismo ang iyong hinahanap. Napakadali lang.

Garantisado ang aming pinakamagandang presyo

Walang singil sa pag-book, walang mark-up. Iyan ang aming pangako sa iyo.

Gustung-gusto kami ng mga biyahero

Higit sa 400 milyong biyahero ang nagtiwala sa amin na makahanap ng pinakamagandang deal sa kanilang mga hotel sa nakaraang taon.

© 2020